Témakörök

 1. 1
  • Az űrlap továbbfejlesztési igényeinek megfogalmazása

  • 1. feladat - A rendelés összértékének kiszámítása

  • A JavaScript áttekintése

  • Az első SCRIPT elem létrehozása

  • Változók deklarálása és definiálása - let

  • Változók deklarálása és definiálása - const

  • A változók típusai

  • Ismerkedés a számok világával

  • Szövegek tárolása

  • Van vagy nincs? - undefined és null

  • Típuskonverziók

  • Típuskonverzió utasításokkal

  • Formok kezelése JavaScript segítségével

  • Eseménykezelés

  • JS variációk

  • HTML elemek módosítása JavaScript segítségével

  • A továbbfejlesztett űrlap bemutatása

 2. 2
  • 2. feladat - Az űrlap mezőinek validálása

  • Kakukktojás

  • A Stringek metódusai

  • Keresés és módosítás egy Stringen belül

  • Igaz vagy hamis értékek - Boolean

  • Az if feltétel használata

  • Az if feltétel egyszerűsítése

  • If else kérdések

  • A validálást végző űrlap bemutatása

  • A továbbfejlesztett űrlap átadása

 3. 3
  • Záróteszt

Oktató